Chậu rửa bát 2 hố KITC - BD White (màu xước mờ inox)